• Blog dedicat acestor barbari care ne conduc…

  ...şi care şi-ar dori ca nouă tuturor să ne fie teamă. Să spunem ce credem în şoaptă sau deloc. Să credem permanent că ei sunt cei ce ne decid soarta în bine sau în rău, după bunul lor plac.

  Să acceptăm că pot intra cu bocancii în vieţile noastre, în casele noastre, în familiile noastre.

  Şi-ar dori să ne fie frică de ei, de familiile lor, de ciracii din jurul lor. Le-ar plăcea să ne ştie tăcuţi şi înspăimântaţi că undeva, într-un anume moment, atunci când ei doresc, ne pot scoate din locurile în care am decis să trăim în linişte, demni şi respectaţi.

  Ne fură banii, ne bat, ne jignesc, ne umilesc în văzul prietenilor, copiilor, mamelor şi fraţilor noştri. Pentru că lor li se cuvine tot. Şi nu li se poate întâmpla nimic.

  Ei sunt puterea. Sunt miezul vieţilor noastre. Sunt acel ceva care ne poate murdări viaţa, pentru că aşa doresc ei.

  Vor să ne ştie murdari, corupţi şi controlabili. Dacă nu suntem aşa se pot ocupa ei de acest lucru. Altfel nu le suntem de folos. Dacă nu îşi pun mâinile murdare pe vieţile noastre, nu contăm pentru ei.

  Hainele curate, fără urma falangelor lor pe ele nu sunt demne de purtat de către noi. În faţa lor. Le suntem inutili şi de neluat în seamă, pentru că aşa vor ei. Altfel, ne aruncă în mulţime şi ne uită. Aşa murdăriţi şi ponegriţi fără ca ei să fie nevoiti să platească vreun minut. Pentru că lor li se cuvine tot. Iar nouă, celorlalţi, nimic.

  Poate că ar trebui să nu ne mai fie teamă. Poate că ar trebui să nu ne mai fie ruşine cu noi aşa cum suntem. Fără urme de mizerie pe noi. Fără a dori ca ei sa ne ştie controlabili şi atunci utili. Fără a ne împuţi doar că să le dăm lor satisfacţie.

  Sau, cine ştie. Poate vrem să le plăcem lor.
  Acestor barbari care ne conduc...

  Cornel BRIŞCARU

 • Reclame

Proiect de Hotarare referitor la abrogarea Hotărârii de Consiliu Local nr. 131 din 29 martie 2007 privind interzicerea circulaţiei pe trotuarele din centrul oraşului a vehiculelor pe două roţi şi instalarea unor semne indicatoare cu privire la traseul ocolitor

ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIULUI TÎRGU-MUREŞ

Iniţiatori: Sabău-Pop Olimpiu, Brişcaru Cornel, Loghin Lucian

Expunere de motive
cu privire la abrogarea Hotărârii de Consiliu Local nr. 131 din 29 martie 2007 privind interzicerea circulaţiei pe trotuarele din centrul oraşului a vehiculelor pe două roţi şi instalarea unor semne indicatoare cu privire la traseul ocolitor

Având în vedere cadrul juridic intern şi cel european (în cadrul căruia libertatea de circulaţie este una dintre valorile fundamentale) considerăm că interzicerea motocicletelor, motoretelor şi mopedelor de a circula prin centrul oraşului Tg.Mureş, reprezintă o discriminare ce se impune a fi corectată.
De asemenea venind în întâmpinarea solicitărilor locuitorilor oraşului Tg.Mureş care adresează petiţii cu privire la acest subiect încă din anul 2008 – http://www.petitieonline.ro/petitie/32660045/promo dorim corectarea acestei nedreptăţi prin îmbunătăţirea cadrului legislativ în conformitate cu normativele Europene.

Tendinţe naţionale
La nivel naţional s-a elaborat Strategia Naţională pentru Siguranţă Rutieră 2011 – 2020 document de politici coerente şi unitare în sfera siguranţei rutiere, pe termen lung, care a apărut ca urmare a rezultatelor nesatisfăcătoare ale politicilor existente în domeniu. Aceasta urmează a fi pusă în aplicare de către instituţiile cu atribuţii în domeniu, organe de specialitate ale administraţiei publice centrale împreună cu reprezentanţii autorităţilor administraţiei publice locale recunoscute prin lege. Întrucât rezultatele măsurilor care au avut ca scop creşterea siguranţei participanţilor la trafic au fost slabe, iar ambiţiosul obiectiv de reducere la jumătate a numărului de decese în accidentele rutiere, pentru perioada 2001 – 2010 la nivelul Uniunii Europene nu s-a îndeplinit, numărul de decese în accidentele rutiere din Uniunea Europeană scăzând doar cu 35% până în 2010, Comisia Europeană a luat decizia de a elabora noile orientări pentru perioada 2011 – 2020 pentru un spaţiu european de siguranţă rutieră, menţinând obiectivul principal, de reducere a deceselor cu 50% faţă de perioada anterioară. În acest cadru nu a fost evidenţiat drept cauză principală a numărului de decese utilizarea motocicletelor, motoretelor şi mopedelor.
De asemenea considerăm că o astfel de restricţie de circulaţie a unor autovehicule care au fost înmatriculate potrivit exigenţelor legale în vigoare este de natură a crea o discriminare între posesorii motocicletelor, motoretelor şi mopedelor şi posesorii altor autovehicule.
În altă ordine de idei nu poate fi reţinută nici ideea zgomotului produs de acest tip de autovehicule pentru că în Harta zgomotului adoptată de municipiul Tg. Mureş nu au fost identificate ca principale cauze zgomotul produs de motociclete. De altfel nivelul zgomotului produs de acestea nu poate fi cu certitudine stabilit aşa cum s-a menţionat într-un punct de vedere exprimat de reprezentantul Poliţiei Rutiere la nivel naţional :
In conformitate cu prevederile legale, pentru a putea fi admise in circulaţie pe drumurile publice, autovehiculele trebuie sa îndeplinească condiţiile tehnice impuse de normele specifice privind siguranţa circulaţiei si protecţia mediului. Instituţia care a elaborat aceste norme si gestionează procedurile de omologare ale autovehiculelor este Registrul Auto Roman.
In datele tehnice ale unui vehicul omologat pentru circulaţie ar trebui sa fie inscris nivelul maxim admisibil de zgomot ( atât in mers cat si in staţionare ).
Aceste date nu sunt inscrise in toate documentele de omologare daca producătorul vehiculului nu le-a specificat. Pentru depistarea depăşirii nivelul maxim de zgomot trebuie efectuate măsurători specifice cu aparatura destinata acestui scop. Procedurile tehnice elaborate de către Registrul Auto Roman pentru măsurarea zgomotului sunt complexe si laborioase, nefiind aplicabile in cazul unui control in trafic iar specialiştii RAR care acţionează in colaborare cu agenţii de circulaţie nu pot stabili cu exactitate cazurile de încălcare a acestor norme.
De altfel, măsurarea nivelului de zgomot ar trebui sa se efectueze in cadrul inspecţiilor tehnice periodice din staţiile autorizate RAR, dar acest lucru nu este inclus in procedurile actuale din lipsa dotării tehnice si a unor proceduri adecvate.
Politia rutiera nu este dotata cu aparatura de măsurare in timp real al nivelului de zgomot produs de motoarele autovehiculelor. In cazul in care se vor elabora norme clare care sa permită agenţilor de circulaţie sa constate depăşirea nivelului de zgomot produs de vehicule, se vor putea dispune masuri de reducere a poluării fonice.
Actualul cadru legislativ privind circulaţia rutiera prevede faptul ca verificarea stării tehnice in trafic se realizează de către specialişti RAR iar masurile se dispun de către politia rutiera.
Cu toate ca OUGR nr. 195/2002 republicata privind circulaţia pe drumurile publice menţionează ca depăşirea nivelului de zgomot admis se sancţionează, lipsa procedurilor specifice si a aparaturii de măsurare certificata si omologata face ca textul de lege sa nu poată fi aplicată.

Anexăm: petiţia adresată autorităţilor locale în anul 2008 ANEXA 1; răspunsul Poliţiei Rutiere ANEXA 2

În temeiul art. 61 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului local municipal Tîrgu Mureş,
Comisiile de specialitate ale autorităţii publice deliberative, în conformitate cu art. 54, alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, prezintă următorul raport:

1. Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget-finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului.

Preşedinte Secretar
_____________________ _______________________

2. Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură.

Preşedinte Secretar
_____________________ _______________________

3. Comisia pentru servicii publice şi comerţ.

Preşedinte Secretar
_____________________ _______________________

4. Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, sport, agrement şi integrare europeană.

Preşedinte Secretar
_____________________ _______________________

5. Comisia pentru administraţie publică locală, protecţie socială, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, probleme de minorităţi şi culte.

Preşedinte Secretar
_____________________ _______________________

ROMÂNIA PROIECT
JUDEŢUL MUREŞ
Consiliul Local Municipal Tîrgu-Mureş

HOTĂRÂREA nr.______
din ____________ 2012

privind abrogarea Hotărârii de Consiliu Local nr. 131 din 29 martie 2007 privind interzicerea circulaţiei pe trotuarele din centrul oraşului a vehiculelor pe două roţi şi instalarea unor semne indicatoare cu privire la traseul ocolitor

Consiliul Local Municipal Tîrgu-Mureş, întrunit în şedinţa ordinară de lucru,
Văzând Expunerea de motive nr.________ din __________ iniţiată de consilierii locali Sabău-Pop Olimpiu, Brişcaru Cornel, Loghin Lucian, cu privire abrogarea Hotărârii de Consiliu Local nr. 131 din 29 martie 2007 privind interzicerea circulaţiei pe trotuarele din centrul oraşului a vehiculelor pe două roţi şi instalarea unor semne indicatoare cu privire la traseul ocolitor

Având în vedere prevederile Legii Poliţiei Locale nr. 155/2010 şi HG nr.1332/2010 privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare şi funcţionare a Poliţie Locale;
Ţinând cont de prevederile art. 64 din Legea nr. 24/2000, republicată, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative
În temeiul art. 36 alin. 1 şi 2 lit. „c”, alin. 6 lit. a pct. 7, 9, şi 16, art. 45 alin. 1, şi art. 115 alin. 1 lit. „b”, din Legea nr. 215/2001 – republicată, privind administraţia publică locală,

Hotărăşte:

Art.1. Se abrogă în totalitate prevederile Hotărârii de Consiliu Local nr. 131 din 29 martie 2007,precum şi Anexa I parte integrantă a acesteia, privind interzicerea circulaţiei pe trotuarele din centrul oraşului a vehiculelor pe două roţi şi instalarea unor semne indicatoare cu privire la traseul ocolitor.
Art.2. Se permite accesul vehiculelor cu două roţi în centrul municipiului Tg.Mureş (Pţa Trandafirilor- Pţa Victoriei).

Art.3. Cu aducerea la îndeplinire se încredinţează Direcţia Poliţia Locală şi serviciile abilitate din cadrul Municipiului Tîrgu Mureş.

Viza de legalitate
Secretarul Municipiului Tîrgu Mureş
jrs. Maria Cioban
_____________________

Reclame

Un răspuns

 1. Felicitări pentru inițiativă și pentru reuşită!

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: