• Blog dedicat acestor barbari care ne conduc…

  ...şi care şi-ar dori ca nouă tuturor să ne fie teamă. Să spunem ce credem în şoaptă sau deloc. Să credem permanent că ei sunt cei ce ne decid soarta în bine sau în rău, după bunul lor plac.

  Să acceptăm că pot intra cu bocancii în vieţile noastre, în casele noastre, în familiile noastre.

  Şi-ar dori să ne fie frică de ei, de familiile lor, de ciracii din jurul lor. Le-ar plăcea să ne ştie tăcuţi şi înspăimântaţi că undeva, într-un anume moment, atunci când ei doresc, ne pot scoate din locurile în care am decis să trăim în linişte, demni şi respectaţi.

  Ne fură banii, ne bat, ne jignesc, ne umilesc în văzul prietenilor, copiilor, mamelor şi fraţilor noştri. Pentru că lor li se cuvine tot. Şi nu li se poate întâmpla nimic.

  Ei sunt puterea. Sunt miezul vieţilor noastre. Sunt acel ceva care ne poate murdări viaţa, pentru că aşa doresc ei.

  Vor să ne ştie murdari, corupţi şi controlabili. Dacă nu suntem aşa se pot ocupa ei de acest lucru. Altfel nu le suntem de folos. Dacă nu îşi pun mâinile murdare pe vieţile noastre, nu contăm pentru ei.

  Hainele curate, fără urma falangelor lor pe ele nu sunt demne de purtat de către noi. În faţa lor. Le suntem inutili şi de neluat în seamă, pentru că aşa vor ei. Altfel, ne aruncă în mulţime şi ne uită. Aşa murdăriţi şi ponegriţi fără ca ei să fie nevoiti să platească vreun minut. Pentru că lor li se cuvine tot. Iar nouă, celorlalţi, nimic.

  Poate că ar trebui să nu ne mai fie teamă. Poate că ar trebui să nu ne mai fie ruşine cu noi aşa cum suntem. Fără urme de mizerie pe noi. Fără a dori ca ei sa ne ştie controlabili şi atunci utili. Fără a ne împuţi doar că să le dăm lor satisfacţie.

  Sau, cine ştie. Poate vrem să le plăcem lor.
  Acestor barbari care ne conduc...

  Cornel BRIŞCARU

 • Reclame

Proiect de Hotarare referitor la aprobarea finanţării Bibliotecii Judeţene Mureş pentru achiziţionarea de fond de carte pentru filialele de cartier al Bibliotecii Judeţene Mureş

ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIULUI TÎRGU-MUREŞ

Iniţiatori: Sabău-Pop Olimpiu, Brişcaru Cornel, Loghin Lucian Mircea

Expunere de motive
cu privire la aprobarea finanţării Bibliotecii Judeţene Mureş pentru achiziţionarea de fond de carte pentru filialele de cartier ale Bibliotecii Judeţene Mureş

Având în vedere cadrul juridic reprezentat de Regulamentul de organizare şi funcţionare a Bibliotecii Judeţene Mureş respectiv:
Art. 4. Biblioteca Judeţeană Mureş, ca bibliotecă de tip enciclopedic, deserveşte comunitatea locală şi judeţeană având o serie de atribuţii, conform prevederilor prezentului regulament. Biblioteca Judeţeană Mureş îndeplineşte şi funcţia de bibliotecă municipală pentru municipiul Târgu-Mureş, în condiţiile prevederilor legale în acest sens. De asemenea, prin serviciile oferite de sălile de lectură, răspunde tuturor solicitanţilor, indiferent de domiciliul acestora.
Art. 5. Este o instituţie finanţată din bugetul Consiliului Judeţean Mureş, fondurile nominalizându-se distinct în bugetul acestuia. Instituţia poate fi finanţată şi de alte persoane juridice de drept public sau privat, precum şi de persoane fizice, prin donaţii, sponsorizări sau alte surse legale de venituri.
Studiile recente relevă legătura indisolubilă între accesul la informaţie şi rolul bibliotecilor publice în vederea realizării acestui drept.
Astfel, Prof.univ.dr. Mircea Regneală considera că :
„Accesul la informaţie presupune capacitatea de a face fata la creşterea exponenţiala a informaţiei. Accesul la informaţii în biblioteca publica are la baza următoarele elemente:
− biblioteca publica oferă resurse selecţionate si organizate ale informaţiilor si cunoştinţelor actualizate sub diferite forme;
− biblioteca publica deţine personal care are o imagine globala a informaţiilor si cunoştinţelor disponibile, a surselor de informare, a sistemelor de comunicare si a serviciilor de informare;
− biblioteca publica este în măsura sa evalueze validitatea si fiabilitatea surselor de informare;
− biblioteca publica deţine acel personal capabil sa formeze persoanele apte sa gestioneze informaţia.
Accesul la biblioteca – un drept fundamental în societatea informaţiei
1. Dreptul la informaţie si creativitate este unul din drepturile fundamentale ale omului în societatea informaţiei.
2. Dreptul la informaţie face, de asemenea, parte integranta din drepturile cetăţeniei totale: fără el nu exista democraţie.
3. Dreptul la informaţie este indispensabil creativităţii (reprezintă o autoîmplinire si o autoexpresie, pe de o parte, si o participare la producţia de bunuri intelectuale potenţiale, pe de alta parte).
4. Dreptul la informaţie implica posibilitatea de acces la metadate si la informaţii pentru cetăţeni.
Capitalul intelectual, cunoştinţele si cultura se caracterizează prin faptul ca se acumulează. Ca sa fie în măsura sa creeze, artiştii, cercetătorii, animatorii culturali si, din ce în ce mai des, cetăţenii obişnuiţi trebuie sa aibă acces la cultura si sa cunoască valorile patrimoniale. Accesul la sursele de cultura si la cunoştinţe trebuie garantat într-o societate bazata pe cunoştinţe” .
Ţinând cont de nevoia de a apropia cultura de cetăţean, sens în care Biblioteca Judeţeană dispune de 4 filiale (cartierul Aleea, în cartierele oraşului se impune dotarea acestor filiale cu un fond de carte corespunzător.
Anexă: Regulamentul de organizare şi funcţionare a Bibliotecii Judeţene Mureş

În temeiul art. 61 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului local municipal Tîrgu Mureş,
Comisiile de specialitate ale autorităţii publice deliberative, în conformitate cu art. 54, alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, prezintă următorul raport:

1. Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget-finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului.

Preşedinte Secretar
_____________________ _______________________

2. Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură.

Preşedinte Secretar
_____________________ _______________________

3. Comisia pentru servicii publice şi comerţ.

Preşedinte Secretar
_____________________ _______________________

4. Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, sport, agrement şi integrare europeană.

Preşedinte Secretar
_____________________ _______________________

5. Comisia pentru administraţie publică locală, protecţie socială, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, probleme de minorităţi şi culte.

Preşedinte Secretar
_____________________ _______________________
ROMÂNIA PROIECT
JUDEŢUL MUREŞ
Consiliul Local Municipal Tîrgu-Mureş
HOTĂRÂREA nr.______
din ____________ 2012
cu privire la aprobarea finanţării Bibliotecii Judeţene Mureş pentru achiziţionarea de fond de carte pentru filialele de cartier al Bibliotecii Judeţene Mureş

Consiliul Local Municipal Tîrgu-Mureş, întrunit în şedinţa ordinară de lucru,
Văzând Expunerea de motive nr.____________ din __________ iniţiată de consilierii locali Sabău-Pop Olimpiu, Brişcaru Cornel, Loghin Lucian MIrcea, cu privire la cu privire la aprobarea finanţării Bibliotecii Judeţene Mureş pentru achiziţionarea de fond de carte pentru filialele de cartier ale Bibliotecii Judeţene Mureş
Având în vedere prevederile Legii nr.24/2000 republicată, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative;
În temeiul art. 36 alin. 1 şi 2 lit. „d”, alin. 6 lit. a pct. 1, şi 4, art. 45 alin. 1, şi art. 115 alin. 1 lit. „b”, din Legea nr. 215/2001 – republicată, privind administraţia publică locală,
Hotărăşte:
Art.1. Se aprobă acordarea anuală a sumei de 100.000 lei Bibliotecii Judeţene Mureş, începând cu anul 2013, pentru achiziţionarea de fond de carte destinat Colecţiilor uzuale destinate împrumutului la domiciliul utilizatorilor, care se află la secţia de împrumut carte pentru adulţi, secţia cartea tehnică, biblioteca copiilor, secţia de artă şi filialele de cartier ale bibliotecii, astfel cum sunt acestea definite de art. 15 din Regulamentul Bibliotecii Judeţene Mureş.
Art.2. Suma de 100.000 de lei va fi cuprinsă în mod corespunzător în Bugetul municipiului Tg.Mureş.
Art.3. Cu aducerea la îndeplinire se încredinţează serviciile abilitate din cadrul Municipiului Tîrgu Mureş.
Viza de legalitate
Secretarul Municipiului Tîrgu Mureş
jrs. Maria Cioban
_____________________

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: